Kardiomiopatie

Kardiomiopatie to są pierwotne choroby mięśnia sercowego  o różnej etiologii. Wyróżnia się trzy główne postacie kardiomiopatii:
1.) rozszerzeniowe (zastoinowe)
2.) przerostowe
3.) ograniczające

Kardiomiopatia rozszerzeniowa. Czynnikami predysponującymi są: zapalenie mięśnia sercowego, zakażenie Coxsackie B, alkoholizm, czynniki genetyczne. Charakteryzuje się  poszerzeniem  komory i upośledzieniem czynności kurczącej lewej i lub prawej komory. Występuje w każdym wieku. Makroskopowo serce jest powiększone ,  o większej masie z powiększonymi przedsionkami i komorami. Często stwierdza się zakrzepy przyscienne.

Objawy:
Wskutek zalegania krwi w jamach serca, spowodowanego osłabieniem kurczliwości mięśnia, serce rozciąga się i powiększa. Upośledzona funkcja komór daje symptomy niewydolności krążenia. Są to objawy małego rzutu (zmęczenie, zawroty głowy, duszność wysiłkowa), czyli niedostatecznego ukrwienia tkanek obwodowych oraz zastoju w krążeniu płucnym i obwodowym (zadyszka, duszność nasilająca się w pozycji leżącej, napadowa duszność nocna i obrzęki). Chory może także zauważyć znaczny przyrost masy ciała, spowodowany obrzękami. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdza się znaczne powiększenie sylwetki serca i cechy zastoju krwi w płucach. Poszerzenie jam serca oraz uogólnione upośledzenie kurczliwości mięśnia widać także w badaniu echokardiograficznym.

Poza objawami niewydolności krążenia kardiomiopatia rozstrzeniowa daje często różne zaburzenia rytmu, komorowe i nadkomorowe, włącznie z migotaniem przedsionków. Występuje też skłonność do tworzenia się skrzeplin w jamach serca, zagrażających powikłaniami zatorowymi.

Takie same objawy, jak w kardiomiopatii pozapalnej, występują w alkoholowym uszkodzeniu mięśnia serca. Rozpoznanie rzeczywistej przyczyny uszkodzenia serca jest tu istotne, ponieważ zaprzestanie picia alkoholu może dać dużą poprawę stanu serca u osoby z alkoholową kardiomiopatią rozstrzeniową.

Kardiomiopatia przerostowa. Występuje sporadycznie lub jest dziedziczona w sposób autosomowy dominujący. komory serca są przerośnięte, ale nie poszerzone. dochodzi do upośledzenia czynności  rozkurczowej z powodu zmniejszenia się ciśnienia rozkurczowego lewej komory. W najcięższym stopniu choroby dochodzi do symetrycznego lub asymetrycznego przerostu przegrody. Przerośnięta przegroda  często  wpukla się do drogi odpływu lewej komory.

Objawy:
Są to duszność i bóle wieńcowe tuż po wysiłku fizycznym, zaburzenia rytmu serca, czasami groźne, prowadzące do zatrzymania pracy serca. Opisano rodzinną postać kardiomiopatii przerostowej, w której występowały nagłe zgony wśród młodych ludzi cierpiących na tę chorobę. Na szczęście takie postaci są rzadkie. W badaniu lekarskim można stwierdzić u pacjenta szmery nad sercem naśladujące wady zastawkowe.

Kardiomiopatia ograniczająca

Spowodowana jest utrata  podatności  rozkurczowej  mięśnia komory  w następstwie zwłóknienia wsierdzia. chorobami towarzyszącymi są: astma oskrzelowa, zakażenia pasożytnicze, chłoniak limfatyczny. Często pojawiają się zakrzepy.

Inne postacie kardiomiopatii to:

  • Kardiomiopatia poporodowa

Kilka miesięcy po porodzie  dochodzi do kardiomiopatii roztrzeniowej

  • Artymogenna  dysplazja prawej komory

Choroba idiopatyczna , dziedziczona w sposób autosomowy  dominujący. dochodzi do zastępowania  miocytów  prawej i lewej komory tkanką tłuszczową  i włóknistą.

  • Zapalenie mięśnia sercowego olbrzymiokomórkowe

Rzadko występująca choroba , która powoduje u chorych omdlenia i prowadzi do nagłego zgonu. Występuje powiększenie serca . Jedną z postaci jest  zapalenie mięśnia sercowego

  • Kardiomiopatia histocystowa

Rzadka choroba pojawiająca się  u dzieci płci żeńskiej, powodująca zgon w początkowych latach życia . Występują ciężkie zaburzenia rytmu serca nadkomorowe i komorowe. Dochodzi do przerostu komór serca i ich rozstrzeni.

Zobacz również

  • Niewydolność sercaNiewydolność serca Niewydolność serca jest to stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmów i powoduje zmniejszenie wydolności wysiłkowej. […]
  • Choroba wieńcowaChoroba wieńcowa Chorobę wieńcową charakteryzują nawracające bóle w klatce sercowej, zlokalizowane za mostkiem, promieniujące do szyi, żuchwy, ramion, pleców. Charakter bólu bywa różny, ale najczęściej […]
  • Niewydolność krążeniaNiewydolność krążenia Rola serca w mechanice krążenia sprawia, że - mówiąc o głównych przyczynach niewydolności krążenia  - nie ma się na uwadze jego uszkodzenia. Niedomoga  mięśnia sercowego może być […]
  • NadciśnienieNadciśnienie To choroba XXI wieku. W Polsce nadciśnienie ma ponad osiem milionów osób, czyli co trzeci dorosły człowiek. Ta sama grupa jest zagrożona. Skutki nadciśnienia. Niepokój powinny […]
  • Miażdżyca tętnic wieńcowychMiażdżyca tętnic wieńcowych Płytki miażdżycowe w znacznej mierze  powstają z lipidów gromadzonych w komórkach piankowatych. dlatego istotne jest  wyjaśnienie mechanizmów  gromadzenia lipidów w  makrofagach ogniska  […]
  • W trosce o serceW trosce o serce Sekunda po sekundzie, minuta po minucie, w każdej godzinie, każdego dnia, nieustannie pracuje, abyśmy  mogli funkcjonować. Dzień po dniu pompuje prawie  7 ton krwi, która dzięki tętnicom i […]

Tags: , , , , ,

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top