Niewydolność krążenia

Rola serca w mechanice krążenia sprawia, że – mówiąc o głównych przyczynach niewydolności krążenia  – nie ma się na uwadze jego uszkodzenia. Niedomoga  mięśnia sercowego może być spowodowana  pierwotnym  upośledzeniem kurczliwości np. w kardiomiopatii lub procesami pierwotnie  poza sercowymi np. w toku miażdżycy, zmian pozapalnych i wytwórczych.

Przyczyny niewydolności serca

Zwiększenie się oporu wyrzutu krwi w przebiegu  nadciśnienia tętniczego, zwężenie cieśni aorty, zastawki aorty i tętnicy płucnej zwiększa obciążenie następcze wywołując niedomogę serca. Niedomykalność zastawek serca oraz przecieki krwi na poziomie  serca i pni tętniczych są powodem zwiększonej  pojemności  i przeciążenia serca.

Napływ krwi do serca  jest ograniczony w zapaleniu osierdzia, zwężeniu ujść  przedsionkowo-komorowych, procesach zwłóknienia i nacieczenia mięśnia sercowego. Niewydolność mięsnia sercowego może się pojawić bez wcześniej wykrytej nieprawidłowej  funkcji  mięśnia sercowego, np. w przełomie nadciśnieniowym, pęknięciu zastawki aorty, zatorze tętnicy płucnej.

Niewydolność może również przebiegać  ze zwiększeniem się objętości minutowej. Metaboliczne przyczyny  upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego nie są jasne, mogą one zależeć od nadmiernego rozciągania  lub uszkodzenia elementów kurczliwych serca. Niedomoga mięśnia sercowego, która towarzyszy chorobie beri-beri, jest upośledzeniem  wytwarzania energii, w następstwie defektu cyklu kwasu  cytrynowego zależnego od stężenia tiaminy.

Przewlekła niewydolność krążenia

Przewlekła niewydolność krążenia jest chorobą dającą objawy ogólnoustrojowe. Serce nie jest w stanie przepompować całej dopływającej do niego krwi do tkanek i narządów.

Serce składa się z dwóch przedsionków (prawy i lewy) i dwóch komór (prawa i lewa). Prawa komora przepompowuje krew do naczyń płucnych, gdzie krew przepływając przez płuca ulega utlenowaniu i wraca do lewego przedsionka i lewej komory.
Lewa komora przepompowuje utlenowaną krew do wszystkich narządów. Tam krew oddaje tlen i zabiera dwutlenek węgla, powraca do prawego przedsionka, dalej do prawej komory i następnie z powrotem do płuc w celu utlenowania.

Wyróżnia się lewo- i prawokomorową niewydolność krążenia, w zależności od tego której komory dotyczy proces chorobowy. Możliwa jest również niewydolność prawo- i lewokomorowa występująca jednocześnie.

Choroba może przebiegać w sposób przewlekły (proces trwa wiele tygodni, miesięcy lub lat i doprowadza do zmian adaptacyjnych organizmu) lub w sposób nagły (ostra niewydolność krążenia, która częst prowadzi do zgonu).

Niewydolność lewej komory objawia się:

 • Dusznością
 • Szybszym męczeniem się
 • Kaszlem

Objawy niewydolności prawokomorowej są często wspólne z objawami zaawansowanej postaci niewydolności lewokomorowej. Są to:

 • Obrzęki kończyn, płyn zbierający się w jamie brzusznej, czasem w worku osierdziowym lub w jamie opłucnowej
 • Nieregularny rytm serca
 • Poszerzone żyły szyjne
 • Powiększona wątroba

Zobacz również

 • Niewydolność sercaNiewydolność serca Niewydolność serca jest to stan, w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi do narządów naszego organizmów i powoduje zmniejszenie wydolności wysiłkowej. […]
 • Choroba wieńcowaChoroba wieńcowa Chorobę wieńcową charakteryzują nawracające bóle w klatce sercowej, zlokalizowane za mostkiem, promieniujące do szyi, żuchwy, ramion, pleców. Charakter bólu bywa różny, ale najczęściej […]
 • KardiomiopatieKardiomiopatie Kardiomiopatie to są pierwotne choroby mięśnia sercowego  o różnej etiologii. Wyróżnia się trzy główne postacie kardiomiopatii: 1.) rozszerzeniowe (zastoinowe) 2.) przerostowe 3.) […]
 • NadciśnienieNadciśnienie To choroba XXI wieku. W Polsce nadciśnienie ma ponad osiem milionów osób, czyli co trzeci dorosły człowiek. Ta sama grupa jest zagrożona. Skutki nadciśnienia. Niepokój powinny […]
 • W trosce o serceW trosce o serce Sekunda po sekundzie, minuta po minucie, w każdej godzinie, każdego dnia, nieustannie pracuje, abyśmy  mogli funkcjonować. Dzień po dniu pompuje prawie  7 ton krwi, która dzięki tętnicom i […]
 • Miażdżyca tętnic wieńcowychMiażdżyca tętnic wieńcowych Płytki miażdżycowe w znacznej mierze  powstają z lipidów gromadzonych w komórkach piankowatych. dlatego istotne jest  wyjaśnienie mechanizmów  gromadzenia lipidów w  makrofagach ogniska  […]

Tags: , , , , , , ,

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top